پروژه‌ها


نفت، گاز و پتروشيمی

پروژه‌های نفت، گاز و پتروشيمی طرح ایمنی و اطفای حریق انبارهای شركت نفت فلات قاره در بوشهر-شركت نفت فلات قاره طرح سیستم اعلام حریق واحد NGL پتروشیمی ماهشهر-مجتمع پتروشیمی بندر امام طرح سیستم اعلام و اطفای حریق كارخانه سیمان فارس‌نو-شركت......