پروژه‌های نفت، گاز و پتروشيمی

 • طرح ایمنی و اطفای حریق انبارهای شركت نفت فلات قاره در بوشهر-شركت نفت فلات قاره
 • طرح سیستم اعلام حریق واحد NGL پتروشیمی ماهشهر-مجتمع پتروشیمی بندر امام
 • طرح سیستم اعلام و اطفای حریق كارخانه سیمان فارس‌نو-شركت خدمات مهندسی سیمان فارس وخوزستان
 • طرح مبدل‌های حرارتی واحد CA پتروشیمی ماهشهر-مجتمع پتروشیمی بندر امام
 • طرح بازنگری نقشه‌های فرآیندی تأسیسات خشكی سكوی نفتی سیری-شركت فارس اسكات
 • طرح امكان سنجی استفاده از تانك T-252 به عنوان زلال‌ساز-مجتمع پتروشیمی بندر امام
 • طرح خدمات مهندسی میدان‌های نفتی زاگرس-شركت DICE
 • طرح تكمیل بخش Civil پروژه توسعه میادین زاگرس-شركت DICE
 • طرح تأسیسات سرمایش-گرمایش و گازرسانی دانشگاه آزاد استهبان-دانشگاه آزاد اسلامی استهبان
 • طراحی و ساخت Corrosion Skid مجتمع آروماتیك سوم پتروشیمی بوعلی سینا-شركت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی
 • طراحی مفهومی فیلترهای جانبی برج‌های خنك‌كنننده پتروشیمی بسپاران-شركت پتروشیمی بسپاران
 • طرح تأسیسات گرمایش پیر‌مراد استهبان-دفتر موقوفه پیر‌مراد استهبان
 • طرح تأسیسات برق و ابزار‌ دقیق شركت زرین غزال شیراز-شركت صنعتی زرین غزال
 • طرح كارخانه قند حبه كریستالیزه شركت فارس فرایند صنعت پایدار-شركت فارس فرایند صنعت پایدار