پروژه‌های نظارت و بازرسی

  • نظارت بر اجرای عمليات طرح جمع‌آوری آبهای سطحی و مهار سيلاب شهر جديد صدرا- شركت عمران شهر جديد صدرا
  • نظارت بر اجرای عملیات تصفیه خانه اضطراری فاضلاب شهر جدید صدرا -شركت عمران شهر جدید صدرا
  • نظارت بر اجرای عملیات طرح خط انتقال فاضلاب فاز 2 شهر جدید صدرا-شركت عمران شهر جدید صدرا
  • نظارت بر اجرای عملیات طرح توسعه شبكه‌های آب و فاضلاب شهر جدید صدرا-شركت عمران شهر جدید صدرا
  • نظارت كارگاهی و عالیه‌ ساختمان و نصب مكانیكی پالایشگاه 200 بشكه‌ای بندر عباس-پژوهشگاه صنعت نفت
  • نظارت كارگاهی و عالیه بر حفاری چاه‌های سازند سخت گرگان-شركت سهامی آب منطقه‌ای گلستان
  • نظارت كارگاهی و عالیه شبكه جمع‌آوری فاضلاب شهر گناباد-شركت آب و فاصلاب استان خراسان رضوی
  • نظارت كارگاهی و عالیه اجرای تأسیسات و امور زیر بنایی دانشگاه -دانشگاه صنعتی شیراز