پروژه‌های تاسيسات آب

  • طرح تصفیه‌ آب خارگ-شركت پایانه‌های صادرات مواد نفتی ایران
  • طرح خط انتقال‌،‌ مخازن‌،‌ ایستگاه پمپاژ و شبكه‌ توزیع آب شهر جم-شركت آب و فاضلاب استان بوشهر
  • طرح آبرسانی شهرك گودگرازی فیروزآباد-اداره امور عشایر استان فارس
  • مطالعات مرحله اول طرح آبرسانی مجموعه روستاهای خان‌زنیان-شركت‌ آب‌ و فاضلاب روستایی استان فارس
  • طرح آبرسانی و شبكه توزیع آب شهرك صنعتی آباده فارس-شركت شهرك‌های صنعتی فارس
  • مطالعات طراحی و كیفیت آب زیرزمینی چاه بكهدان ارسنجان و جنگل شدید سروستان -اداره امور عشایر استان فارس